Kysten

Danmarks kystlinje er ca. 7.300 km lang, og der er fri adgang til den næsten over alt, blot der er en smule strand mellem havet og de opdyrkede arealer. Adgang til kysten skal altid foregå ad offentlig vej. Det er forbudt at tage ophold uden tilladelse inden for 50 meter fra private, bebyggede områder, men du må gerne passere.

Kystfiskeri kræver ingen særlig tilladelse, men du skal betale
for fisketegn. Du skal være opmærksom på lokale fiskeforbud og fredningsbestemmelser. På den jyske vestkyst er der mange steder af sikkerhedsmæssige årsager forbud mod fiskeri fra bølgebrydere og moler.

Der er i fiskeriloven fastsat mindstemål og fredningstider for visse fisk og krebs. Vær opmærksom på, at fisk og krebs, der er fanget i fredningstiden, eller ikke opfylder det fastsatte mindstemål, straks efter fangsten skal genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand. Du kan altså ikke undskylde dig med, at fisken måske var kroget så dybt, at den ville være død alligevel.

Der er fastsat fredningsbælter ved udløb af åer, bække og indvande. Du må ikke fiske nærmere end 500 meter fra åers, bækkes og indvandes udløb i havet eller fjordene. Vær i øvrigt opmærksom på lokale fiskeribestemmelser.

Kystfiskeri er rigtig mange ting. Er det efter havørred, Steelheats, de flade eller noget helt andet, vi fisker efter, er måden vi
fisker på forskelligt alt efter hvad vi forventer at få på krogen..
Havbarsen, er et kapitel, for sig selv som vi vil komme ind på senere.
På forsiden er der beskrevet, lidt om vores danske kyster, og hvor langt de strækker sig, så der rigeligt med muligheder for at fange, lige hvad hjerte begærer efter. husk luften og naturen har behov for dig, eller er det omvendt. Med andre ord her ude slapper vi helt af.

Alle har mulighederne for at fange fisk, rundt omkring Danmark, undtaget en som jeg mødet for nogle år siden.
Det var en meget aktiv lystfisker, som hade fisket i mange år. Men i put and take´s hvor han have sine største erfaringer. Jeg mødte ham ved kysten, og vi kom i snak, lige netop omkring vores fiskeri (sjovt  nok ) igennem åerne. Vi var jo begge ikke helt nye merer. Det vidste sig at i hans 30år som lystfisker, og hans besøg måske nr.100 ved en af vores kyster, havde han aldrig fanget en havørred.
Så hvad er det lige det fortæller os.
At man skal bruge agn, efter hvad det er vi fisker efter.( videnskaben og erfaring er jo en stor del af, fanger jeg noget i dag, men husk at tro på at i dag fanger jeg en 5ér og over, så skal det  nok lykkes en dag, og imellem tiden kan vi jo fortælle os selv, hold kæft hvor har det være en hyggelig dag herude i naturen.
/ jann rasmussen .

Fiskepladser på Fyn – Tåsinge

Tårup strand.
Skårupøre. Maegårds Odde.
Æbelø. 

Mølleskov – Kerteminde.

Skriv et svar